A A A
Interaffectieve projecten, om te komen tot ontmoetingen tussen mensen en verhalen

Steunen, verantwoording en de ANBI


Steun ons!

Alle projecten van Stichting Flagen worden financieel mogelijk gemaakt door fondsen, bedrijven en donateurs. Ontzettend waardevol.

Want daarmee maken we onze missie waar: komen tot ontmoetingen tussen mensen en verhalen.


We zijn blij met alle steun in geld, natura, kennis of tijd van o.a.:

Ook helpen? Neem contact op en we maken een afspraak!: AttachB

Steun andere projecten

Draagt u onze projecten een warm hart toe en wilt u die financieel mede mogelijk maken? Dat is fantastisch! U kunt uw gift overmaken op NL73INGB000 5659141. Wilt u dat het specifiek ten goede komt van een bepaald project, wilt u dit er dan bij vermelden? Voor meer informatie kunt u ons ook mailen op info@flagen.nl

Bedankt!

Aan iedereen die steunt; onze hartelijke, hartelijk dank! Dankzij u kunnen wij onze projecten realiseren voor de samenleving. Zodat we elkaar blijven ontmoeten en verhalen delen. Dat is waar u het voor doet en waar wij het voor doen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de ANBI- status
We hebben sinds 1 januari 2012 de ANBI-status, zodat uw gift aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.

Volgens de gestelde ANBI-regels per 1 januari vindt u op deze website de gevraagde gegevens:
* de samenstelling van het bestuur, in het menu 'over ons"
* het programma van de activiteiten, in het menu 'programma"
* de financiële gegevens: zie de bijlage voor de publicatie-stukken 2020. Flagen Publicatiestukken - 2014 (1).pdf
application/pdf - 35.5kB

* de werkwijze: zie de beschrijving hieronder
* de betalingen: zie de beschrijving hieronder
* het jaarplan is in bespreking.

werkwijze:
Flagen werkt op projectbasis. Per project wordt subsidie aangevraagd bij instanties of fondsen bij wie
dit project binnen het oormerk valt. Daarnaast zoeken we bewust samenwerkingspartners per project.

In 2014 is er actief expertise opgebouwd op het gebied van Crowdfunding. Dit is voor het eerst ingezet bij Vormen van Herinneren door het symbolisch adopteren van Lichtvogels. In 2015 vervolgden we dit met de adoptie van Lichtvogels en Deltalampen. Het is een taaie kost, maar we doen ons best om het verder uit te werken. We hebben nu ook een profiel op PIF-world.

betalingen:
Het bestuur en de raad van toezicht zijn onbezoldigd.
De projectleiders en projectmedewerkers worden per project uitbetaald. Zij zijn zelfstandig en sturen een factuur.
Per project worden medewerkers, deskundigen, maatschappelijke stagiaires en vrijwilligers gezocht.
Dit is altijd afhankelijk van het karakter en de opzet van het project.
Er wordt per persoon een onkostenvergoeding afgesproken: afhankelijk van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden.

Deze worden uitbetaald en opgegeven bij de belasting als 'uitbetaling aan derden".
Maatschappelijke stagiaires krijgen een "ervaring" en een aardigheidje.
Vrijwilligers krijgen een reiskostenvergoeding en een bedankje, passend bij het project.

De projecten worden altijd sluitend afgesloten.
Het is voor een kleine Stichting als Flagen echter lastig om exploitatiegelden te verkrijgen of een reserve op te bouwen
zodat we zelf projecten kunnen ondersteunen.

Dus mocht u Flagen als Stichting willen ondersteunen, dan juichen we dat van harte toe!

IBAN: NL 73 INGB 000 5659141 ten name van Stichting Flagen

Image1
Flagen

 
Ons werkgebied bevindt zich in de lagen van mens, tijd en samenleving.
De gelaagdheid van de verhalen daagt ons uit om een creatieve bijdrage te leveren aan bestaande activiteiten of om zelf nieuwe projecten te ontwikkelen.