A A A
Interaffectieve projecten, om te komen tot ontmoetingen tussen mensen en verhalen

Het Rijks Atelier VLD

4 tot en met 8 december 2017 gastlessen op het Groen te Vlaardingen, in het kader van een eindexamenopdracht.

19 januari 2018
selectie materiaal eindexamen
31 januari 2018
inrichten tentoonstelling Rijks Atelier VLD
19 februari 2018
presentatie tentoonstelling Rijks Atlier VLD

Zonen aan Tafel
doorlopend en op aanvraag! Wil je een tafel samenstellen? Stuur ons een mail: info@flagen.nl

Vrijhedenwandeling
doorlopend en op aanvraag! stuur ons een mail: info@flagen.nl

Image1


Flagen

 
Ons werkgebied bevindt zich in de lagen van mens, tijd en samenleving.
De gelaagdheid van de verhalen daagt ons uit om een creatieve bijdrage te leveren aan bestaande activiteiten of om zelf nieuwe projecten te ontwikkelen.